top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

1 november 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

PODCAST 196. UPW Unleashed: Hoe De Kracht Van Herhaling Je Leven Transformeert + Reis Mee Naar Dallas

 

Shownotes www.LisetteLucas.com/196

Download Lisette Lucas app iOS/android

 

Yes! Welkom bij Podcast 196!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ik vlieg volgende week samen met mijn oudste zoon Luca van 22 naar Amerika! Via New York reizen we naar Dallas. Waar we aan het Tony Robbins event Unleash the Power within gaan deelnemen.

 

Voor mijn oudste zoon is het de 1e keer dat hij meegaat. Voor mij is het de 4e keer dat ik naar UPW ga.

 

Ik ben echt Over The Moon! En kan niet wachten. Het is een flinke reis maar ben intens dankbaar om dit samen met mijn zoon te mogen beleven.

 

En waarom deel ik dit in deze podcast?

 

Heel simpel: Ik neem je mee op reis, ik neem je mee naar Amerika. Zodat jij ook kan voelen, ervaren, shiften en mee leren van dit moment. 

 

Want je weet inmiddels als het goed is: Alles is energie. Dus laat dat voor je werken. Dus zelfs al is zelf een Tony Robbins event bijwonen nu een nog bucket-list wens van je. 

Hoe meer je het helder voor je ziet, de beelden, de plaatjes, de woorden, de geluiden, de emoties en sensaties. 

Hoe makkelijker jij het ook je realiteit kan laten worden.

Dus bekijk en luister mijn reis naar Dallas ook vanuit die energie en frequentie. 

 

Nu kan je je afvragen: Lisette, waarom voor de 4e keer naar hetzelfde event. 

Heel simpel: Repetition is the mother of all skill én wanneer je gaat voor mastery dan is herhaling de absolute must!

 

Dan is het niet wat je doet maar wordt het een krachtig, permanent, fundamenteel deel van wie je bent. 

 

En daarbij: Zelf train ik momenteel om Tony Robbins coach te worden. Dus echt fantastisch om met een Diamond ticket bijna helemaal vooraan te zitten. In de energie en power van de master himself! Echt een droom die uitkomt! 

 

En dan samen met mijn zoon! 

 

Voor mijn mediumschap ontwikkeling ben ik 10 jaar lang meerdere keren per jaar naar Engeland gevlogen. 

 

En ja, als moeder van 3 kinderen zijnde kreeg ik vaak de vraag: Mama, wanneer mag ik mee?

 

Toen zei ik altijd: Als je volwassen bent en er klaar voor bent.

 

En daarom gaat mijn oudste nu mee. Hij is volwassen en er meer dan klaar voor.

 

Ik werk zo nu en dan met jonge mensen, jong volwassenen. Vooral rondom Corona tijd heb ik meerdere sessies gedaan simpelweg omdat het absoluut noodzakelijk was voor diegene. 

Iemand moet er natuurlijk wel voor open staan. Ik heb naar mijn kinderen toe ook nooit gepusht om mijn expertises en skills aan te nemen. 

Daar zijn ze allemaal vrij in. En zo kwam de dag dat mijn oudste naar me toe kwam en zei: Mam ik realiseer me: Ik heb gewoon een mentor in huis. 

Hij maakte de keuze om zich open te stellen voor alles wat ik zelf met vallen en opstaan heb geleerd van de beste ter wereld in hun gebied van expertise. 

 

Dit is ook een typische Tony quote: It’s in the moments of decision that your destiny is shaped. 

Dus Luca maakte helemaal zelf vanuit zijn eigen hart en wijsheid de keuze. Hij ging All-In! Met zijn eigen moeder als mentor, therapeut en expert. En ja, dat lukte. Ik zette mijn moederrol dan opzij en zag hem in al zijn potentieel. Waar ik zelfs nederig van werd moet ik eerlijk zijn. 

 

En we zijn samen aan de slag gegaan en hebben oude stukken doorbroken en getransformeerd. 

En eerlijk: Sinds die tijd is hij on Fire! 

Hij heeft nu zijn eigen route uitgestippeld en volgt ook de stappen van de grootste ter wereld vanuit het gebied van expertise wat hem enorm aanspreekt. Hij heeft het afgelopen jaar alleen al 40 boeken gelezen van de beste ter wereld op het gebied van succes, persoonlijke groei en transformatie, gezondheid, sales, marketing, business en zoveel meer. 

Naast dit alles is hij bedrijfskunde student in Rotterdam en gaat daar richting de eindstreep. 

 

Waarom deel ik dit allemaal. 

Heel simpel: Omdat ik werk met next generation change-makers. 

En ja, hij is er ook een. 

 

En het mooiste is: Ik leer zoveel van hem. Omdat hij weer werkt en traint met de nieuwste generatie van super succesvolle experts. Echt fantastisch te zien. 

 

Dus ik ga jou ook meenemen en hem ook zijn ervaringen laten delen in de volgende podcast vanuit Amerika. 

Zodat jij de ervaringen vanuit verschillende invalshoeken kan opnemen.

Voor jou eigen groei, ontwikkeling en transformatie.

 

Dus ik ga bij deze afsluiten maar niet om voordat ik deze vraag aan jou heb gesteld. 

Je weet nu: 

It’s in the moments of decision that your destiny is shaped. 

 

Waar kies jij voor op dit moment?

 

Welke actie stap ga jij zetten om niet alleen voor jeZelf maar ook voor de generatie na jou de wereld een nog mooiere, betere en veiligere plek te maken?

 

Waar vrijheid, liefde, vrede groei en bijdragen aan het geluk van een andere met vlag en wimpel bovenaan staat.

 

Twijfel je welke stap de juiste is voor jou?

Maar weet je diep van binnen dat die krachtige change-maker hier op aarde is gekomen om het verschil te maken?

 

DM of email me dan het woord: DESTINY en dan bekijken we samen wat de beste volgende stap is voor jou.

 

DM, email en informatie vind je onder deze podcast en podcast video in de notities. 

De show notes vind je op www.LisetteLucas.com/196

 

Ik ga me voorbereiden op onze reis naar Amerika. Volg me op Instagram, Facebook en LinkedIn voor de laatste updates over onze life- & business changing trip. 

Dan vlieg je gezellig met ons mee! 

Ik kan niet wachten! 

X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

 

---

 

PODCAST 196: UPW Unleashed: How the Power of Repetition Transforms Your Life + Join Us on the Journey to Dallas

 

Shownotes at www.LisetteLucas.com/196

Download the Lisette Lucas app on iOS/android.

 

Yes! Welcome to Podcast 196!

 

To dive right in: Next week, I'm flying to America with my eldest son, Luca, who's 22! We'll travel from New York to Dallas to attend the Tony Robbins event, Unleash the Power Within.

 

It's Luca's first time, and it's my fourth time at UPW. I'm truly Over The Moon and can't wait. It's quite a journey, and I'm deeply grateful to experience this with my son.

 

So, why am I sharing this in the podcast? It's simple: I want to take you on this journey, to let you feel, experience, shift, and learn alongside us.

 

You already know by now: Everything is energy. So, let it work for you. Even if attending a Tony Robbins event is still a bucket-list dream for you, the more vividly you envision it—the images, the words, the sounds, the emotions—the easier it becomes your reality.

 

So, view and listen to my journey to Dallas from that energy and frequency.

 

Now you might wonder, "Lisette, why attend the same event for the fourth time?" It's simple: Repetition is the mother of all skill, and when you're aiming for mastery, repetition is an absolute must!

 

It's not just about what you do; it becomes a powerful, permanent, fundamental part of who you are.

 

Besides, I'm currently training to become a Tony Robbins coach. So, it's truly fantastic to have a Diamond ticket, almost at the front, in the energy and power of the master himself! A dream come true, especially with my son!

 

For my mediumship development, I used to fly to England multiple times a year for ten years.

 

As a mother of three, I often heard the question, "Mom, when can I come along?" My answer was always, "When you're an adult and ready."

 

And now, my eldest is ready, and he's joining me. I occasionally work with young adults, especially during the pandemic, when it was necessary.

 

I've never pushed my children to adopt my expertise and skills; they have always been free to choose. And then came the day when my eldest said, "Mom, I realize I have a mentor at home."

 

He made the choice to open up to everything I've learned through my own journey from the world's best in their fields. 

 

This is also a typical Tony quote: "It's in the moments of decision that your destiny is shaped." So, Luca made the choice from his own heart and wisdom. He went All-In! With his own mother as a mentor, therapist, and expert. And yes, it worked. I put aside my role as a mother and saw him in all his potential, even humbled by it.

 

We worked together, breaking and transforming old barriers. And honestly, he's been on fire ever since!

 

He's charted his own course, following the steps of the world's greatest in his area of expertise. In the past year alone, he's read 40 books by the best in the fields of success, personal growth, transformation, health, sales, marketing, business, and much more.

 

In addition to all this, he's a business administration student in Rotterdam, heading towards the finish line.

 

So, why am I sharing all of this? It's simple: I work with next-generation change-makers, and he is one of them.

 

What's even more beautiful is that I'm learning so much from him. He's working and training with the newest generation of super-successful experts, and it's fantastic to witness.

 

So, I'm going to take you along, and he'll share his experiences in the next podcast from America. So that you can absorb experiences from different perspectives—for your own growth, development, and transformation.

 

But before I sign off, I have a question for you:

 

You know now, "It's in the moments of decision that your destiny is shaped."

 

So, what are you choosing right now?

 

What action step will you take to make the world a better, more beautiful, safer place not just for yourself but also for the generation that follows? Where freedom, love, peace, growth, and contributing to the happiness of others are at the top of your list.

 

Are you uncertain about the right step for you? But deep down, do you know that you've come to this Earth as a powerful change-maker to make a difference?

 

If that's the case, DM or email me the word: DESTINY, and we'll work together to determine the best next step for you.

 

You can find DM, email, and information in the notes below this podcast and podcast video. The show notes are available at www.LisetteLucas.com/196.

 

I'm getting ready for our journey to America. Follow me on Instagram, Facebook, and LinkedIn for the latest updates about our life- and business-changing trip.

 

Come fly with us! I can't wait!

 

X Lisette

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

PODCAST 196. UPW Unleashed: Hoe De Kracht Van Herhaling Je Leven Transformeert + Reis Mee Naar Dallas

bottom of page