Voorwaarden

Annuleren

Het kan zijn dat u onverwacht de afspraak moet afzeggen. U dient uw afspraak 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail met ontvangstbevestiging te annuleren. Indien u dit in minder dan 24 uur doet of u uw afspraak vergeet af te zeggen zijn we genoodzaakt het consult alsnog in rekening te brengen. Iemand anders had in uw plaats geholpen kunnen worden.

 

Betaling:

Betaling consult/reading/healing/therapie sessie à contant te voldoen bij afspraak, via pin in de praktijk, betaalverzoek of vooraf via bank overschrijving naar

ING rekeningnummer: NL46 INGB 0007 7090 43 tnv EnergyJoy te Leidschendam ovv. uw naam.

 

Verantwoordelijkheid

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. Lisette Lucas (EnergyJoy/T.A.T.-Therapy/EnergyJewels) is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult/reading/healing/sessie. Indien u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Opnames

Het opnemen van het gesprek is toegestaan en mag alleen worden gebruikt voor uw eigen privé gebruik. Het mag nimmer in openbaar worden gebruikt tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Lisette Lucas.

 

Medische zaken

Een medium / healer / spiritueel coach / alternatief therapeut is geen arts en mag dan ook geen uitspraken doen over medische zaken.

Alle adviezen en behandelingen kunnen aan uw geestelijke en lichamelijke welbevinden bijdragen, genezing wordt op geen enkele manier toegezegd.

Bij aandoeningen of behandelingen van ziekten, verzoeken wij u zich tot een erkend therapeut of arts te wenden. Geen van deze producten, diensten of behandelingen, op welke wijze dan ook, vervangt een bezoek aan een arts of psycholoog.

 

Over het verloop van een zwangerschap doen we ook geen uitspraken. Iedereen zal willen horen dat het goed gaat. Een waarneming over een zwangerschap en het verloop ervan zou stress kunnen veroorzaken wat tot problemen kan leiden.

 

Kinderen

Kinderen onder de 14 jaar kunt u beter niet mee nemen naar de praktijk. Mocht u vragen hebben over een kind neem dan een foto mee naar het consult.

Het is mogelijk om een speciaal kinderconsult / reading aan te vragen. Er wordt een speciaal op uw kind afgestemd consult gegeven. 

 

Privacy (derden)

Er wordt uiteraard zorgvuldig en discreet met uw informatie en persoongegevens omgegaan. Wij respecteren uw privacy maar ook de privacy van derden. Het is dan ook niet toegestaan om een foto van een levend persoon mee te nemen zonder dat u deze persoon om toestemming heeft gevraagd. De persoon in kwestie dient op de hoogte te zijn van de intentie waarmee u de foto heeft meegenomen. 

 

Dieren

Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar de praktijk, mocht u een vraag hebben over een dier dan is het mogelijk om een foto mee te nemen naar het consult.

 

Donatie / Speciaal tarief

EnergyJoy werkt onder bijzondere omstandigheden op donatie-basis en/of speciaal tarief.

Heeft u sterk behoefte aan een healing/reading/consult maar zijn de financiële middelen op dit moment niet aanwezig? Laat het weten. Dit mag u er niet van weerhouden om een afspraak te maken.

Eerlijkheid, openheid en zuiverheid zijn de uitgangspunten van deze werkwijze en wij vertrouwen hier ook op. In overleg wordt er naar een gepaste oplossing gezocht. 

 

Op vertoon van uw ooievaarspas berekenen wij een speciaal tarief. 

Cursussen / Opleiding/ Academy

Betalingsverplichting: Indien u deelneemt aan een cursus/opleiding georganiseerd door EnergyJoy voldoet u het gehele cursus bedrag voor aanvang van de cursus dmv online betaling.

U plaatst de cursus/opleiding/academy naar keuze in uw winkelwagen en rekent deze online af. Dan ontvangt u meteen een digitale bevestiging en factuur van uw bestelling. Dit is mede het bewijs van inschrijving. Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

Betaling is mogelijk via: Ideal, PayPal, creditcard of overboeking.

In overleg is een betalingsregeling en cash betaling mogelijk. Ook bij betaling in termijnen dient het gehele bedrag van de cursus/opleiding te worden voldaan. 

Respect: U respecteert uw medecursisten, docent en de gehuurde ruimte waarin de cursus wordt gegeven. Dit geldt tevens voor de online ledenomgeving en online Zoom trainingen.

Voortijdig beëindigen: Indien u niet in staat bent de cursus af te ronden kan helaas geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. 

Indien om energetische/persoonlijke redenen blijkt dat de cursus niet geschikt is kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen. 

 

Geestelijke gezondheid: U verkeert in goede geestelijk gezondheid, hebt geen psychische problemen of een achtergrond met psychische problemen.(Zoals oa: psychoses, schizofrenie ed.) U meldt, indien van toepassing, vooraf medicijngebruik mbt stemmingsstoornissen, antidepressiva, epilepsie en overige (angst)stoornissen. Bij twijfel gaarne contact opnemen met Lisette Lucas. 

 

Aansprakelijkheid: EnergyJoy en haar docent(en) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

 

Resultaten: Cursusresultaten verschillen per persoon, persoonlijke inzet en aanleg. Over de resultaten en vorderingen na afronding van de cursus kunnen geen garanties worden gegeven.

Verhindering:

1. Mocht de gehele cursus onverhoopt door omstandigheden niet door kunnen gaan dan ontvangt u hier bericht van en uw betaling retour. 

2. Mocht een cursusdag onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt in overleg met de groep een inhaaldag ingepland. 

3. Mocht een cursist onverhoopt verhinderd zijn dan meldt hij/zij het voor aanvang van de les aan de docent. (Er kan geen restitutie plaatsvinden.) Cursist ontvangt eventueel lesmateriaal/uitleg de volgende les. 

Copyright:

Niets van het lesmateriaal mag openbaar gemaakt worden. 

Membership:

Een membership/ abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengt. Betaling dient vooraf aan de training/cursus/programma te zijn voldaan. U kunt op ieder moment uw abonnement opzeggen. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 3 werkdagen. Kunt u door omstandigheden tijdelijk geen deelnemen? Dan kunt u een email sturen naar info@lisettelucas.nl zodat we tijdelijk uw abonnement kunnen 'bevriezen/stilzetten'. 

Prijsvragen

Indien u een prijs heeft gewonnen via een EnergyJoy, TAT-Therapy of door Lisette Lucas verworven actie kunt u uw prijs online innen. De prijswinnaar wordt per email op de hoogte gesteld. Er zal een uitwisseling van persoonlijke gegevens plaatsvinden waardoor de gewonnen prijs kan worden uitgekeerd in de vorm van dienst, product of kadobon. De prijs is niet in te wisselen voor contanten en is persoonsgebonden. De prijs dient binnen 1 maand na sluiting van de actie te worden geïnd. Na deze periode vervalt uw recht op de prijs.

Een eventueel gewonnen en/of bij elkaar gespaarde kadobon wordt uitgekeerd in de vorm van een kortingscode. Deze kortingscode is uitsluitend online in te wisselen via EnergyJoy en te besteden op een vooraf betaalde reading/consult. De kadobon is vanaf datum van afgifte 1 maand geldig. Maximaal 1 kadobon per client.

Iedere actie heeft een vooraf bepaalde looptijd. Na afloop van de looptijd kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs.

Downloads / Auteursrechts / Copyright

Via EnergyJoy en/of T.A.T.Therapy verkregen downloads van geluidsopnames, hypno-therapy sessies, cursusmateriaal, video opnames en alle overige digitale bestanden zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze worden gedeeld of gekopieerd. 

 

Mailing

We maken gebruik van een mailinglijst. U kunt zichzelf hiervoor aanmelden of u wordt via een actie/prijsvraag/download/app/cursus/opleiding/academy lid worden van ons emailbestand. Wij houden u dan op de hoogte rondom de ontwikkelingen en activiteiten binnen EnergyJoy by Lisette Lucas & T.A.T. Therapy by Lisette Lucas. U kunt u zich te allen tijde weer afmelden. Aanmelden is geheel vrijblijvend. Aan eventuele inhoudelijke (type)fouten in data, tijden, teksten, prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. We gaan discreet met uw gegevens om en verstrekken geen gegevens aan derden. Indien u zich aanmeldt op welke wijze dan ook, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Speciaal tarief multi-healing

Indien u door speciale omstandigheden meerdere healing behandelingen nodig heeft, dan is het mogelijk om een multi-healing tarief aan te vragen. Dit wordt per situatie beoordeeld en samengesteld.

Wij wijzen u met betrekking tot healing op het feit dat een healer geen arts is en dan ook geen uitspraken mag doen over medische zaken. U dient te allen tijde contact met uw arts en/of therapeut op te nemen indien de situatie daarom vraagt.

 

Voorbeelden ondersteundende en aanvullende multi-healing behandelingen: bijvoorbeeld ivm. zware fysieke en energetisch belastende (medische) behandelingen, trauma mentaal, emotioneel en/of fysiek, rouw / verlies, pre-operatieve en/of post-operatieve healing, burn-out, chronische ziekte, palliatieve zorg (eventueel aan huis).

Trinity Abundance Therapy

De Trinity Abundance Therapy, afgekort T.A.T. Therapy of Lisette Lucas Therapy treft u aan op een aparte website.

www.TAT-Therapy.nl & www.LisetteLucas-Therapy.nl is een therapie ontwikkeld door Lisette Lucas. Al haar kwaliteiten en expertises zijn samengevoegd in 1 alomvattende therapy. Alle op deze website genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op de TAT-Therapy website en toepassingen en vice versa. Resultaten verschillen per persoon en kunnen vooraf niet worden gegarandeerd. Alles is afhankelijk van inzet en bereidheid client om instructies en suggesties op te volgen z