top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

28 februari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 213. Van Angst naar Grenzeloze Ambitie: De Magie van Soul Aligned Vision Creation + Mijn Manifestatie Story

 

 

 

Welkom bij Podcast 213: Aligned Vision Creation. Ik ben Lisette Lucas, en vandaag richten we ons op de kracht van visiecreatie - waar dromen tastbare realiteit worden.

Shownotes: www.LisetteLucas.com/213

 

We leven in een dynamische wereld, vol uitdagingen en kansen. Onlangs stond ik stil bij een keerpunt in mijn leven, een moment van diepgaande inzichten, waar mijn eigen visie vorm kreeg ondanks mijn grootste angsten. Dit persoonlijke verhaal deel ik vandaag, als inspiratie en als spiegel en uitnodiging om jouw eigen dromen en ambities realiteit te laten worden. 

 

Vandaag nodig ik je uit om met een open hart en mind deel te nemen aan deze ontdekkingstocht. Samen zullen we leren hoe we onze angsten kunnen overwinnen, onze visies kunnen omarmen, en de wereld kunnen beïnvloeden, één frequentie shift tegelijk.

 

Laten we starten. Ben je klaar om je frequentie te verhogen en je dromen waar te maken? Laten we dan nu de magie van Soul Aligned Vision Creation ontdekken.

 

Yes! Welkom bij Podcast 213!

 

Er is de laatste tijd zoveel moois op mijn pad gekomen in mijn EnergyJoy Wereld. En het blijft maar door ontvouwen. 

Ik had echt even een moment nodig om terug te denken waar en wanneer het allemaal begon.

 

Het begon op het moment dat ik een krachtige visie had. 

Een visie die zo groot was dat het me eigenlijk beangstigde. Maar ik ben door die angsten heen gebroken.

 

En heb die visie de wereld in geslingerd.

 

En nu terugdenkend is het vanaf dat moment allemaal veranderd en geshift.

 

Ik ben mijn EnergyJoy business gestart in 2013. En deed het allemaal netjes volgens het boekje. Oftewel: Op de manier waarop ik het had geleerd conform het Engelse mediumschap.

 

En dat ging jaren prima. Maar eerlijk, ik ben niet in de wieg gelegd voor level: ‘Prima’. 

 

Ik weet op een soort bewust, onbewust niveau dat ik in de wieg ben gelegd om iets groots neer te zetten in de wereld. 

Het hoe en wat echter is vervolgens de zoektocht van de ziel zeg maar. 

 

Want ja, het leven is om te groeien en evolueren als mens en ziel. 

Dus ja, met vallen en opstaan.

Je leert tenslotte meer van je fouten en miskleunen dan je win momenten toch?

Pijn vermijden doen we tenslotte allemaal. 

 

Als ik nu terugkijk had ik al veel eerder stappen moeten zetten om blokkades te doorbreken die me klein en schijnveilig hielden. Maar eerlijk: Dat werd me niet geleerd. Dus ik moest het zelf ontdekken en uitvinden wat werkte. 

 

En zo is het gegaan. 

 

Dus nu terugdenkend is mijn grootste business shift gekomen op het moment dat ik 1 specifieke visie en boodschap de wereld in durfde te slingeren.

 

Die boodschap was zo groot dat ik inderdaad dus werd geconfronteerd met mijn eigen angsten van:

Wie denk ik wel dat ik ben om dit te roepen?

Wat zullen mensen wel niet van me denken?

Wat als het niet lukt?

Stel dat  wel lukt, waar haal ik de tijd en energie vandaan?

 

Enzovoort! Allemaal angsten die naar de oppervlakte borrelde. 

 

Ik weet nog dat ik bijna misselijk werd toen ik mijn grootse EnergyJoy missie in het Engels de wereld in slingerde. 

Via de bekende social media kanalen, via mijn mailinglijst. Daar ging het bericht de ether in met een bevestigende klik op de knop: ENTER

 

En weet je wat er toen gebeurde? 

Niks! 

Oftewel: Ogenschijnlijk niks.

 

Want nu terugkijkend kan ik zeggen: Ik heb met het in de wereld slingeren van mijn grootse visie en missie een dikke vette Yes! Gegeven. Ik ben dus met die Enter door mijn eigen energetisch blokkades gebroken.

 

En dan ging zich exact na 7 weken van energetisch naar materie omzetten.

 

En nu ben je vast benieuwd wat mijn missie statement was die ik met knikkende knieën de wereld in slingerde.

 

Misschien heb je het inmiddels regelmatig voorbij zien komen:  Het is namelijk inmiddels mijn lijfspreuk geworden: Shifting 1 Million+ Souls to the Frequency of EnergyJoy and Beyond.

 

Oftewel: Meer dan 1 miljoen zielen helpen shiften naar de frequentie van EnergyJoy en daar voorbij.

 

Dat was de flyer die de ether in ging.

 

Maar dus vooral was het de energie waar ik Yes! Tegen zei. Dat lanceerde ik via mijn eigen frequentie en energie.

 

En daar gaat het universum, de kosmos of geef er een mooie naam aan op reageren.

 

Dan krijg je te maken met het ‘quantum to Newtonian point.’

 

Oftewel: het moment van creëren op quantum niveau tot het punt dat het zich manifesteert in de fysieke wereld.. Dat duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Kan sneller of langzamer. Allemaal afhankelijk van de hoeveelheid energie en blokkades die er omheen hangen.

 

Maar bij mij duurde het dus precies 7 weken voordat ik letterlijk, bijna als magisch, kippenvel bewijs kreeg dat het universum mijn post ook had gezien. Haha of eigenlijk, dat mijn frequentie dusdanig was geshift dat het in beweging was gezet.

 

Na 7 weken kreeg ik mijn 1e aanbod van internationale media. In dit geval kwam mijn samenwerking met internationale Brainz magazine op mijn pad. 

En het kippenvel moment was toen ik hoorde dat ze een organisch bereik hadden van 1,2 miljoen lezers per maand!

 

Wow…. Te bizar vond ik dat! 

In 7 weken gemanifesteerd! 

Dus het universum, het ongeziene veld reageert op jouw energie. Situaties, omstandigheden en toevalligheden gaan op je pad komen in de vorm van synchroniciteit om jouw dromen, wensen, soul aligned doelen werkelijkheid te laten worden. 

 

En vanaf dat moment is het in een stroomversnelling geraakt. De ene na de andere manifestatie ging zich ontvouwen om mijn missie werkelijkheid te laten worden. Mijn bereik wordt wereldwijd groter en groter zodat ik daadwerkelijk mijn 1 million plus souls missie werkelijkheid kan laten worden.

 

Ik weet nog dat ik dacht op een ochtend. Jeetje, mijn hele manifestatie lijst is uitgekomen. Tijd voor een nieuwe. En toen schreef ik op: Cover van een internationaal magazine.

 

Je raad het nooit! ’s Middags had ik een Zoom call met een internationaal magazine…. ik dacht dat het alleen om een artikel en feature ging in het blad. Maar je raad het al. Ik werd gevraagd voor de cover van hun exclusieve collectors edition. 

Waarbij ik meteen dacht: Wow! Dat was snel en geweldig, want dit draagt bij aan mijn missie.

 

Ik moet letterlijk zichtbaar zijn om mijn EnergyJoy boodschap te kunnen verspreiden.

 

En zo gaat het maar door. De cover is inmiddels een feit zoals je waarschijnlijk weet als je me volgt. 

En ook zijn er binnenkort tv opnames voor een Nederlands programma, en kreeg ik laatst fantastisch nieuws uit Amerika! 

 

Of beter nog: Uit New York! Je mag gerust weten: Ik ben echt helemaal weg van New York. Ook mijn kinderen. 

Toen bleek dat de president van het bedrijf, wat gevestigd is in New York, mij al een tijdje volgde en mij exclusief hadden geselecteerd als Top High Frequency Business Coach honoree voor 2024. 

Met daarbij een prachtige samenwerking voor een mega bereik…. Tja, je begrijpt. Ik glimlachte naar het universum en dankte vanuit het diepste van mijn zijn voor al deze prachtige ‘toevalligheden’ die op mijn pad mogen komen. 

 

Alles om mijn missie te ondersteunen en kracht bij te zetten.

 

Ik ben in een internationaal Elite netwerk beland van oneindige mogelijkheden wereldwijd dankzij het feit dat ik die stap durfde te zetten. Dwars door mijn eigen angsten en blokkades heen.

 

En daar ligt de sleutel! Anders had ik nu nog hetzelfde gedaan als iedereen…. De keuze is altijd aan jou! 

 

En dat is ook de reden dat ik dit vandaag met jou deel. 

Want ik weet dat jij ook het verlangen hebt, ik weet dat jij diep van binnen ook hier op aarde bent voor grootsheid!

 

En dat je ook weet dat toeval niet bestaat. Dus ook dit moest je horen om je even wakker te schudden.

 

Ik ben hier om jou te helpen en begeleiden naar jouw Soul aligned grootsheid. Om jou te helpen om die middenmoot voorgoed achter je te laten. 

Om tot de top van je niche te behoren in jouw veld van expertise. 

 

Maar weet en begrijp nu uit mijn verhaal dat het pas gaat shiften wanneer je zelf bereid van om, even plat gezegd: De ballen te hebben om krachtig over te gaan tot actie. Om te geloven in je visie en missie. En om krachtig in jezelf te investeren, los van wat iedereen zegt en denkt.

 

Volg je hart en ziel. Daar zit je kompas gekoppeld aan de blauwdruk van je ziel. 

 

Ik weet niet waar het naartoe gaat en hoe het verder gaat ontvouwen. Maar ik weet wel waarom ik het doe: Ik doe het om minimaal 100 miljoen mensen te helpen shiften naar de frequenties van EnergyJoy en daar voorbij!

 

Ja, je hoort het goed, mijn visie en missie groeit met de energie mee. Dream big dreams, know your why en the how will follow. 

Oftewel: Weet waarom je het wilt en dan ontvouwt de rest vanzelf. 

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/213

 

Ben jij klaar om ook eindelijk krachtig stappen te zetten, om te investeren in jezelf, je missie en je visie. DM me dan het woord: VISIE en dan kletsen we daar verder over de beste volgende stap voor jou.

 

Ik kan jou, zodra je er ook klaar voor bent laten meeliften op mijn internationale netwerk. Dus de vraag is nu aan jou: Durf jij het aan om over te gaan tot actie? Of, hard maar waar, blijf je leven in de gevangenis van je blokkades?

 

Hoe dan ook: Je hebt altijd de keuze! Één ding weet ik zeker: Je leeft dit fysieke leven in deze incarnatie maar 1 keer dus mijn advies:  Haal eruit wat erin zit! Maak je eigen ziel trots! En geniet van de reis! 

 

DM me het woord VISIE en ik spreek je graag snel! 

 

X Lisette 

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Welcome to Podcast 213: Aligned Vision Creation. I'm Lisette Lucas, and today we're focusing on the power of vision creation - where dreams become tangible reality.
Shownotes: www.LisetteLucas.com/213

We live in a dynamic world, full of challenges and opportunities. Recently, I paused at a turning point in my life, a moment of profound insights, where my own vision took shape despite my greatest fears. I share this personal story today as inspiration and as a mirror and invitation to make your own dreams and ambitions a reality.

Today, I invite you to join this journey with an open heart and mind. Together, we'll learn how to overcome our fears, embrace our visions, and influence the world, one frequency shift at a time.

Let's start. Are you ready to raise your frequency and make your dreams come true? Let's now discover the magic of Soul Aligned Vision Creation.

Yes! Welcome to Podcast 213!

So much beauty has come my way in my EnergyJoy World lately. And it just keeps unfolding. I really needed a moment to think back to where and when it all began.

It started the moment I had a powerful vision. A vision so big it actually scared me. But I broke through those fears.

And I slung that vision into the world.

And now, looking back, everything has changed and shifted since that moment.

I started my EnergyJoy business in 2013. And did everything by the book. That is, in the way I learned it according to English mediumship.

And that went great for years. But honestly, I wasn't born for level: 'Okay'.

I know on some conscious, unconscious level that I was born to do something big in the world. The how and what, however, is then the soul's journey, so to speak.

Because yes, life is about growing and evolving as a human and soul. So yes, with falls and getting back up. After all, you learn more from your mistakes and blunders than your win moments, right? After all, we all avoid pain.

Looking back now, I should have taken steps much earlier to break through blockages that kept me small and hypocritical. But honestly: I wasn't taught that. So I had to discover and figure out what worked myself.

And so it went.

So now, looking back, my biggest business shift came the moment I dared to sling one specific vision and message into the world.

That message was so big that indeed I was confronted with my own fears of: Who do I think I am to shout this out? What will people think of me? What if it doesn't work? Suppose it does work, where do I get the time and energy?

And so on! All fears that bubbled to the surface.

I remember almost getting sick when I slung my grand EnergyJoy mission into the world in English. Via the known social media channels, via my mailing list. There went the message into the ether with a confirming click of the button: ENTER

And you know what happened then? Nothing! Or rather: Apparently nothing.

Because now, looking back, I can say: I gave a big fat Yes! by slinging my grand vision and mission into the world. So with that Enter, I broke through my own energetic blockages.

And then exactly after 7 weeks, it shifted from energetic to material.

And now you must be curious about what my mission statement was that I slung into the world with knocking knees.

You may have seen it regularly by now: It has become my slogan: Shifting 1 Million+ Souls to the Frequency of EnergyJoy and Beyond.

That is: Helping shift more than 1 million souls to the frequency of EnergyJoy and beyond.

That was the flyer that went into the ether.

But above all, it was the energy that I said Yes! to. I launched it through my own frequency and energy.

And that's what the universe, the cosmos, or give it a beautiful name, responds to.

Then you get to deal with the 'quantum to Newtonian point.'

That is: the moment of creating at the quantum level until it manifests in the physical world. That takes about 6 to 8 weeks. Can be faster or slower. All depending on the amount of energy and blockages hanging around it.

But for me, it took exactly 7 weeks before I literally, almost magically, got goosebumps proof that the universe had seen my post. Haha or actually, that my frequency had shifted sufficiently to set it in motion.

After 7 weeks, I received my first offer from international media. In this case, my collaboration with international Brainz magazine came my way. And the goosebumps moment was when I heard they had an organic reach of 1.2 million readers per month!

Wow... I found that too bizarre! Manifested in 7 weeks! So the universe, the unseen field, responds to your energy. Situations, circumstances, and coincidences will

 come your way in the form of synchronicity to make your dreams, wishes, soul-aligned goals a reality.

And from that moment, it accelerated. One manifestation after another unfolded to make my mission a reality. My reach is becoming larger and larger worldwide so that I can actually make my 1 million plus souls mission a reality.

I remember thinking one morning. Gee, my entire manifestation list has come true. Time for a new one. And then I wrote: Cover of an international magazine.

You'll never guess! I had a Zoom call with an international magazine in the afternoon... And you guessed it. I was asked for the cover of their exclusive collectors edition. Where I immediately thought: Wow! That was quick and amazing, because this contributes to my mission.

I need to be literally visible to spread my EnergyJoy message.

And it just goes on and on. The cover is now a fact as you probably know if you follow me. And there are also soon TV recordings for a Dutch program, and I recently received fantastic news from America!

Or even better: From New York! You may know: I am totally in love with New York. My children too. Then it turned out that the president of the company, which is based in New York, had been following me for a while and had exclusively selected me as Top High Frequency Business Coach honoree for 2024. With it a beautiful collaboration for a mega reach... Well, you understand. I smiled at the universe and thanked from the bottom of my being for all these beautiful 'coincidences' that may come my way.

Everything to support and empower my mission.

I have landed in an international Elite network of infinite possibilities worldwide thanks to the fact that I dared to take that step. Through my own fears and blockages.

And there lies the key! Otherwise, I would still be doing the same as everyone else... The choice is always yours!

And that's also why I'm sharing this with you today. Because I know you also have the desire, I know deep inside you are also here on earth for greatness!

And you also know that coincidence does not exist. So you had to hear this to wake you up.

I'm here to help and guide you to your Soul aligned greatness. To help you leave mediocrity behind forever. To belong to the top of your niche in your field of expertise.

But know and understand from my story that it only starts to shift when you're willing to, plainly said: Have the balls to take powerful action. To believe in your vision and mission. And to invest powerfully in yourself, regardless of what everyone says and thinks.

Follow your heart and soul. There your compass is connected to the blueprint of your soul.

I don't know where it's going and how it will unfold further. But I do know why I'm doing it: I'm doing it to help shift at least 100 million people to the frequencies of EnergyJoy and beyond!

Yes, you heard right, my vision and mission grow with the energy. Dream big dreams, know your why and the how will follow. That is: Know why you want it and the rest will unfold by itself.

Shownotes: www.LisetteLucas.com/213

Are you finally ready to take powerful steps, to invest in yourself, your mission, and your vision? Then DM me the word: VISION and we'll chat further about the best next step for you.

I can let you, once you're also ready, ride on my international network. So the question is now to you: Do you dare to take action? Or, hard but true, will you continue to live in the prison of your blockages?

Either way: You always have a choice! One thing I know for sure: You live this physical life in this incarnation only once so my advice: Get the most out of it! Make your own soul proud! And enjoy the journey!

DM me the word VISION and I look forward to speaking with you soon!

X Lisette

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 213. Van Angst naar Grenzeloze Ambitie: De Magie van Soul Aligned Vision Creation + Mijn Manifestatie Story

bottom of page