top of page

Voorwaarden

Annuleren

Het kan zijn dat u onverwacht de afspraak moet afzeggen. U dient uw afspraak 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail met ontvangstbevestiging te annuleren. Indien u dit in minder dan 24 uur doet of u uw afspraak vergeet af te zeggen zijn we genoodzaakt het consult alsnog in rekening te brengen. Iemand anders had in uw plaats geholpen kunnen worden.

 

Betaling:

Betaling consult/reading/healing/therapie sessie à contant te voldoen bij afspraak, via pin in de praktijk, betaalverzoek of vooraf via bank overschrijving naar

ING rekeningnummer: NL46 INGB 0007 7090 43 tnv EnergyJoy te Leidschendam ovv. uw naam.

 

Verantwoordelijkheid

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. Lisette Lucas (EnergyJoy/T.A.T.-Therapy/EnergyJewels) is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult/reading/healing/sessie. Indien u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Opnames

Het opnemen van het gesprek is toegestaan en mag alleen worden gebruikt voor uw eigen privé gebruik. Het mag nimmer in openbaar worden gebruikt tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Lisette Lucas.

 

Medische zaken

Een medium / healer / spiritueel coach / alternatief therapeut is geen arts en mag dan ook geen uitspraken doen over medische zaken.

Alle adviezen en behandelingen kunnen aan uw geestelijke en lichamelijke welbevinden bijdragen, genezing wordt op geen enkele manier toegezegd.

Bij aandoeningen of behandelingen van ziekten, verzoeken wij u zich tot een erkend therapeut of arts te wenden. Geen van deze producten, diensten of behandelingen, op welke wijze dan ook, vervangt een bezoek aan een arts of psycholoog.

 

Over het verloop van een zwangerschap doen we ook geen uitspraken. Iedereen zal willen horen dat het goed gaat. Een waarneming over een zwangerschap en het verloop ervan zou stress kunnen veroorzaken wat tot problemen kan leiden.

 

Kinderen

Kinderen onder de 14 jaar kunt u beter niet mee nemen naar de praktijk. Mocht u vragen hebben over een kind neem dan een foto mee naar het consult.

Het is mogelijk om een speciaal kinderconsult / reading aan te vragen. Er wordt een speciaal op uw kind afgestemd consult gegeven. 

 

Privacy (derden)

Er wordt uiteraard zorgvuldig en discreet met uw informatie en persoongegevens omgegaan. Wij respecteren uw privacy maar ook de privacy van derden. Het is dan ook niet toegestaan om een foto van een levend persoon mee te nemen zonder dat u deze persoon om toestemming heeft gevraagd. De persoon in kwestie dient op de hoogte te zijn van de intentie waarmee u de foto heeft meegenomen. 

 

Dieren

Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar de praktijk, mocht u een vraag hebben over een dier dan is het mogelijk om een foto mee te nemen naar het consult.

 

Donatie / Speciaal tarief

EnergyJoy werkt onder bijzondere omstandigheden op donatie-basis en/of speciaal tarief.

Heeft u sterk behoefte aan een healing/reading/consult maar zijn de financiële middelen op dit moment niet aanwezig? Laat het weten. Dit mag u er niet van weerhouden om een afspraak te maken.

Eerlijkheid, openheid en zuiverheid zijn de uitgangspunten van deze werkwijze en wij vertrouwen hier ook op. In overleg wordt er naar een gepaste oplossing gezocht. 

 

Op vertoon van uw ooievaarspas berekenen wij een speciaal tarief. 

Cursussen / Opleiding/ Academy

Betalingsverplichting: Indien u deelneemt aan een cursus/opleiding georganiseerd door EnergyJoy voldoet u het gehele cursus bedrag voor aanvang van de cursus dmv online betaling.

U plaatst de cursus/opleiding/academy naar keuze in uw winkelwagen en rekent deze online af. Dan ontvangt u meteen een digitale bevestiging en factuur van uw bestelling. Dit is mede het bewijs van inschrijving. Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

Betaling is mogelijk via: Ideal, PayPal, creditcard of overboeking.

In overleg is een betalingsregeling en cash betaling mogelijk. Ook bij betaling in termijnen dient het gehele bedrag van de cursus/opleiding te worden voldaan. 

Respect: U respecteert uw medecursisten, docent en de gehuurde ruimte waarin de cursus wordt gegeven. Dit geldt tevens voor de online ledenomgeving en online Zoom trainingen.

Voortijdig beëindigen: Indien u niet in staat bent de cursus af te ronden kan helaas geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. 

Indien om energetische/persoonlijke redenen blijkt dat de cursus niet geschikt is kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen. 

 

Geestelijke gezondheid: U verkeert in goede geestelijk gezondheid, hebt geen psychische problemen of een achtergrond met psychische problemen.(Zoals oa: psychoses, schizofrenie ed.) U meldt, indien van toepassing, vooraf medicijngebruik mbt stemmingsstoornissen, antidepressiva, epilepsie en overige (angst)stoornissen. Bij twijfel gaarne contact opnemen met Lisette Lucas. 

 

Aansprakelijkheid: EnergyJoy en haar docent(en) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

 

Resultaten: Cursusresultaten verschillen per persoon, persoonlijke inzet en aanleg. Over de resultaten en vorderingen na afronding van de cursus kunnen geen garanties worden gegeven.

Verhindering:

1. Mocht de gehele cursus onverhoopt door omstandigheden niet door kunnen gaan dan ontvangt u hier bericht van en uw betaling retour. 

2. Mocht een cursusdag onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt in overleg met de groep een inhaaldag ingepland. 

3. Mocht een cursist onverhoopt verhinderd zijn dan meldt hij/zij het voor aanvang van de les aan de docent. (Er kan geen restitutie plaatsvinden.) Cursist ontvangt eventueel lesmateriaal/uitleg de volgende les. 

4. Om de cursist tegemoet te komen is het mogelijk om de gemiste lesdag in een volgende groep in te halen.

5. De cursist houdt zelf de online agenda in de gaten en neemt contact op via info@lisettelucas.nl om de laten weten in welke maand hij/zij de lesdag wil inhalen. Dit wordt niet bijgehouden door EnergyJoy. Dit is je persoonlijke verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden wordt bekeken of inhalen in de gewenste maand wel of niet mogelijk is. 

6. Is de cursist meerdere lessen niet aanwezig geweest. Dan is het niet mogelijk om alleen de eindexamendag in te halen. Alle gemiste lesdagen moeten worden bijgewoond om in aanmerking te komen voor het certificaat behorende bij de opleiding of cursus. 

7. Indien de cursist niet de (deel) betalingen volledig heeft voldaan, is inhalen alleen mogelijk na ontvangt van de gehele betaling. 

8. De mogelijkheid om een live/online lesdag in te halen is puur een tegemoetkoming richting de cursist. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

9. Indien de cursist aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan krijgt of behoudt hij/zij toegang tot de online membership area. (tijdsduur verschilt per online programma)

Copyright:

Niets van het lesmateriaal mag openbaar gemaakt worden. 

Membership:

Een membership/ abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengt. Betaling dient vooraf aan de training/cursus/programma te zijn voldaan. U kunt op ieder moment uw abonnement opzeggen. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 3 werkdagen. Kunt u door omstandigheden tijdelijk geen deelnemen? Dan kunt u een email sturen naar info@lisettelucas.nl zodat we tijdelijk uw abonnement kunnen 'bevriezen/stilzetten'. 

Prijsvragen

Indien u een prijs heeft gewonnen via een EnergyJoy, TAT-Therapy of door Lisette Lucas verworven actie kunt u uw prijs online innen. De prijswinnaar wordt per email op de hoogte gesteld. Er zal een uitwisseling van persoonlijke gegevens plaatsvinden waardoor de gewonnen prijs kan worden uitgekeerd in de vorm van dienst, product of kadobon. De prijs is niet in te wisselen voor contanten en is persoonsgebonden. De prijs dient binnen 1 maand na sluiting van de actie te worden geïnd. Na deze periode vervalt uw recht op de prijs.

Een eventueel gewonnen en/of bij elkaar gespaarde kadobon wordt uitgekeerd in de vorm van een kortingscode. Deze kortingscode is uitsluitend online in te wisselen via EnergyJoy en te besteden op een vooraf betaalde reading/consult. De kadobon is vanaf datum van afgifte 1 maand geldig. Maximaal 1 kadobon per client.

Iedere actie heeft een vooraf bepaalde looptijd. Na afloop van de looptijd kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs.

Downloads / Auteursrechts / Copyright

Via EnergyJoy en/of T.A.T.Therapy verkregen downloads van geluidsopnames, hypno-therapy sessies, cursusmateriaal, video opnames en alle overige digitale bestanden zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze worden gedeeld of gekopieerd. 

 

Mailing

We maken gebruik van een mailinglijst. U kunt zichzelf hiervoor aanmelden of u wordt via een actie/prijsvraag/download/app/cursus/opleiding/academy lid worden van ons emailbestand. Wij houden u dan op de hoogte rondom de ontwikkelingen en activiteiten binnen EnergyJoy by Lisette Lucas & T.A.T. Therapy by Lisette Lucas. U kunt u zich te allen tijde weer afmelden. Aanmelden is geheel vrijblijvend. Aan eventuele inhoudelijke (type)fouten in data, tijden, teksten, prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. We gaan discreet met uw gegevens om en verstrekken geen gegevens aan derden. Indien u zich aanmeldt op welke wijze dan ook, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Speciaal tarief multi-healing

Indien u door speciale omstandigheden meerdere healing behandelingen nodig heeft, dan is het mogelijk om een multi-healing tarief aan te vragen. Dit wordt per situatie beoordeeld en samengesteld.

Wij wijzen u met betrekking tot healing op het feit dat een healer geen arts is en dan ook geen uitspraken mag doen over medische zaken. U dient te allen tijde contact met uw arts en/of therapeut op te nemen indien de situatie daarom vraagt.

 

Voorbeelden ondersteundende en aanvullende multi-healing behandelingen: bijvoorbeeld ivm. zware fysieke en energetisch belastende (medische) behandelingen, trauma mentaal, emotioneel en/of fysiek, rouw / verlies, pre-operatieve en/of post-operatieve healing, burn-out, chronische ziekte, palliatieve zorg (eventueel aan huis).

Trinity Abundance Therapy

De Trinity Abundance Therapy, afgekort T.A.T. Therapy of Lisette Lucas Therapy treft u aan op een aparte website.

www.TAT-Therapy.nl & www.LisetteLucas-Therapy.nl is een therapie ontwikkeld door Lisette Lucas. Al haar kwaliteiten en expertises zijn samengevoegd in 1 alomvattende therapy. Alle op deze website genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op de TAT-Therapy website en toepassingen en vice versa. Resultaten verschillen per persoon en kunnen vooraf niet worden gegarandeerd. Alles is afhankelijk van inzet en bereidheid client om instructies en suggesties op te volgen zowel op bewust als onbewust niveau. EnergyJoy, TAT-Therapy, Lisette Lucas kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor resultaten die niet aan de verwachting voldoen. Dit omdat iedereen uniek is en anders op de sessie, behandeling kan reageren zowel op korte als lange termijn. Deelnemen aan een sessie is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording. 

Hypnose/hypno-therapie:

Voordat u deelneemt aan de therapie zowel online als live bent u op de hoogte van de hypnose regressie disclaimer:

Bepaalde hypnose audio cursussen bestaan uit 2 delen, waarvan 1 deel: regressie*

*Regressie therapie is een wijze van behandeling die de focus legt op het oplossen van essentiële gebeurtenissen uit het verleden waarvan wordt geloofd dat die het mentale en emotionele welzijn van de persoon kunnen belemmeren. Alleen mensen met een volledige gezonde mentale en emotionele staat van zijn, die vertrouwen hebben dat het herzien van gebeurtenissen uit het verleden geen ongunstige invloed en impact heeft op hun emotionele en mentale toestand zou moeten deelnemen. 

Wij vragen je nadrukkelijk om niet deel te nemen aan regressie therapie als jij of je behandelend therapeut, arts of andere zorgverlener in het verleden of heden bestaande zorgen heeft over je mentale gezondheid. 

Elite Shift Mastermind / Platinum Shift Mastermind

De Mastermind is een groepscoaching & mentorship programma. Het programma wordt voor 6 aaneengesloten maanden afgesloten. En kan worden verlengd.

De mastermind member ontvangt een coaching overeenkomst voor de periode dat hij/zij de mastermind volgt welke digitaal ondertekend dient te worden. 

De mastermind is specifiek voor ondernemers. Je ontvangt een factuur op je bedrijfsnaam.

De bedragen voor de mastermind zijn excl. 21% btw. 

Lisette Lucas App

De Lisette Lucas App is gratis te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. De app en in app aankopen zijn automatisch gekoppeld met de regels en voorwaarden van Google, Apple en het platform waarop de app draait. 

De aankoopprijzen tussen webshop en app kunnen afwijkend zijn ivm prijsstellingen en US dollar koersen van Google en Apple. Achteraf kan dit verschil niet worden gerestitueerd.

Garantie

De Master Je Intuïtie Academy©/Master Je Inner-Medium Academy© is met alle liefde, passie, inspiratie, intuïtieve & energetische kennis en wijsheid ontwikkeld en samengesteld. Vele leerscholen en wereldwijd bewezen technieken zijn verwerkt in deze unieke training. Lisette is super trots op het resultaat en nog belangrijker: Wil niets liever dan dat jij dat ook bent! 

"Ik garandeer dan ook dat het voldoet aan je verwachtingen. Daarom geef ik je ook de 100% tevredenheids garantie!"

Is dit toch niet het geval, is de Master Je Intuïtie Academy©/Master Je Inner-Medium Academy© toch niet voor jou, dan kun je dat laten weten. 

Als je het werk verricht, en je bent dan nog steeds niet tevreden, laat me je werk zien binnen 14 dagen nadat Module 1 Live is gegaan.

Stuur een email naar: info@lisettelucas.nl 

We informeren dan hoe je de oefeningen en lessen hebt toegepast. We zijn hier om je te helpen en je het beste uit jeZelf te laten halen. 

Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan krijg je het aankoopbedrag van de: Master Je Intuïtie Academy©/Master Je Inner-Medium Academy© volledig terug.

Live en/of online trainingen, 1 op 1 sessies, consulten, readings, healings komen niet in aanmerking voor de garantie regeling. Daar er een fysieke energie en tijd uitwisseling heeft plaatsgevonden. 

Founding member lanceringen komen niet in aanmerking voor de garantie regeling. Daar u reeds tegen een gereduceerd tarief deelneemt en live trainingen/opnames bijwoont. 

Hypnose Audio Cursussen:

Als je niet tevreden bent met je hypnose audio cursus (incl. Ultieme Gamechanger Membership) is er een 14-dagen restitutie garantie. 

De hypnose audio cursus(sen) heb ik met alle liefde, passie, inspiratie & intuïtieve kennis en wijsheid ontwikkeld. Vele leerscholen en wereldwijd bewezen technieken zijn erin verwerkt. Ik ben super trots op het resultaat van de cursussen en nog belangrijker: Ik wil niets liever dan dat jij dat ook bent!

Ik garandeer dan ook dat het voldoet aan je verwachtingen. En ik garandeer dat je absoluut een 'shift', verschil en positieve veranderingen gaat ervaren na 21 dagen en langer gebruik van de methode. Onthoud dat de methode doorwerkt in je mind, je fysieke en energetische lichaam en vervolgens je leven. 

21 dagen is pas het begin, de hypnose werkt en resoneert door op alle niveaus van je leven. Bekijk ook vooraf goed hoe je je voelt en hoe je leven eruitziet. Schrijf het desnoods op. Bekijk het maanden na gebruik van de hypnose audio cursus(sen) nogmaals. 

Bij de ene persoon is de transformatie direct, bij de andere persoon accumulatief (het effect bouwt op) of het is retrospectief (met terugwerkende kracht) waarneembaar. 

Ik weet uit eigen ervaring, ervaringen van cliënten en cursisten dat het 100% werkt! Iedereen ervaart een 'shift'. Daarom geef ik je ook de 100% tevredenheidsgarantie!

Is dit toch niet het geval, is de hypnose audio cursus niet naar je zin, dan kun je dit, binnen 14 dagen na aankoop, laten weten. Stuur een email naar: info@lisettelucas.nl

Ik informeer dan hoe je de cursus hebt toegepast. En ondersteun je met liefde in het gebruik van de cursus. Ik ben hier om je te helpen en je het beste uit jeZelf te laten halen. 

Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan krijg je het aankoopbedrag* van de hypnose audio cursus volledig terug.

*dit geldt alleen voor de digitale hypnose audio cursus, niet voor live sessie(s), trainingen en consulten.

Disclaimer EnergyJoy

EnergyJoy geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 27268703, hierna te noemen EnergyJoy, verleent je hierbij toegang tot de EnergyJoy websites + App en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

 

EnergyJoy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

EnergyJoy spant zich in om de inhoud van de Website/App zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website/App aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EnergyJoy.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website/App onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Gebruikers kunnen (mogelijk) zelf inhoud plaatsen op de Website/App. EnergyJoy oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, althans is dat niet verplicht, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons via de contact informatie zoals vermeld op de Website.

 

Voor op de Website/App opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EnergyJoy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Gesprekken/sessies/calls live en/of online worden opgenomen en opgeslagen op een beveiligde secure database. Gratis (intake) gesprekken worden niet gedeeld. Betaalde gesprekken en opnames ontvangt u zelf indien gewenst na de sessie. Deze gesprekken en opnamen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming. 

 

Affiliate

Sommige links, op mijn website, funnels, blog en overige (digitale) uitingen, verwijzen naar producten en diensten van derde partijen en daar krijg ik een affiliate vergoeding voor. Mocht je besluiten om ze, na het klikken op de betreffende link, aan te schaffen.

 

Goed om te weten is dat de affiliate vergoeding die EnergyJoy (mogelijk) ontvangt jou niks extra's kost. 

 

Producten en diensten die ik promoot zijn altijd beoordeeld door EnergyJoy en waardevol bevonden. 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EnergyJoy of rechthebbende eigenaren en waar van toepassing haar gebruikers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EnergyJoy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookieverklaring EnergyJoy

Op alle sites die vallen onder EnergyJoy, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en daarin opgenomen Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

 

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren:

* een mogelijkheid tot ingelogd blijven

* het vertonen van Google Maps om onze locatie weer te geven en om u de mogelijkheid te bieden uw eigen routebeschrijving te maken

* load balancing om bij drukte de site sneller te laten zijn

* onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven

* te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

 

Functioneren van de site

Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende:

 

* visuele instellingen (tekstgrootte, kleuren en dergelijke)

* uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen

uw taalvoorkeur

* verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven

* te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

 

Social media buttons

Op onze website worden (mogelijk) buttons en overige elementen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Twitter, Google+, YouTube en deze buttons plaatsen cookies.

 

Deze buttons en elementen werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

 

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen. Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies”op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om verwijderen van persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Last Updated on December 2022

bottom of page