top of page

Workshop: Ontdek de kracht van je intuïtie!


Als moeder van 3 prachtige kinderen (resp. 7, 10, 13 jaar) is het niet geheel onlogisch dat ik een enorme liefde ervaar voor alle kinderen om me heen. Ik vind het fascinerend te zien hoe kinderen langzaamaan van hun pure, ongerepte, echte zijn, zich gedurende hun groei en ontwikkeling aanpassen aan de maatschappelijke waarden en normen. Het pure, ongerepte maakt plaats voor het gewenste gedrag. Het intuïtieve maakt plaats voor het cognitieve.

Zo normaal maar ook zo zonde..... Onze mooiste eigenschappen worden in het huidige leersysteem een aantal stappen naar achteren geschoven. Hoe geweldig als er een mooie combinatie van beide kan plaatsvinden. Intellect & Intuïtie ontwikkelen!

Denken combineren met voelen.

Mijn middelste dochter India, 10 jaar, zit op dit moment in groep 8. De laatste stap voor het middelbare onderwijs. Vanuit de basisschool werden ouders gevraagd om workshops te organiseren.

In goed overleg met mijn dochter heb ik een workshop van 4 lessen samengesteld genaamd: Ondek de kracht van je intuïtie!

Ik verheug me om op een fijne, luchtige, aardse manier de kinderen weer te herinneren aan hun innerlijke wijsheid. Het ligt zo dicht onder de oppervlakte, op deze jonge leeftijd (10-12 jaar) zullen ze het in korte tijd weer herkennen. Hoe geweldig om op te groeien met de wetenschap dat Voelen & Denken de perfecte combinatie is voor een succesvol, liefdevol & prachtig leven!

Dankbaar voor deze mogelijkheid om een klein steentje bij te dragen in het bewustwordingsproces van deze grote kinderen op weg naar volwassenheid.

x Lisette

Featured Posts
Recent Posts