top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

29 november 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 200. Manifesteer Grootse Dromen: Ontdek Het Geheim in Onze 200e EnergyJoy Aflevering +  HF Manifestatie Masterclass & WIN actie

 

Yes! Van harte welkom bij een hele speciale aflevering van de 'Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij' podcast. Mijn naam is Lisette Lucas en vandaag vieren we samen onze 200e Nederlandse podcast aflevering! Wow! Wat een reis is het geweest de afgelopen 4 jaar en ik ben zo dankbaar dat jij deze reis met mij hebt gedeeld, deels of misschien wel volledig.

 

Of je nu voor het eerst luistert of misschien wel voor de 200ste keer, ik heb iets ongelooflijk speciaals voor je! Daar vertel ik zo meer over, maar onthoud dat je alle details ook kunt terugvinden op www.LisetteLucas.com/200.

 

In deze 200 afleveringen hebben we samen gelachen, soms gehuild, veel energie geshift en enorm veel geleerd over onszelf, over energie, over manifestatie en over het leven in de manifestatie frequenties Boven de Gouden Lijn. Deze serie is eigenlijk één grote manifestatie journey geweest, inclusief mijn 72 Engelstalige High End & Frequency Business Mastery Podcasts met EnergyJoy.

 

En het is deze reis die heeft geleid tot de geboorte van mijn eerste EnergyJoy PodCarddeck, gebaseerd op de eerste 56 podcast afleveringen én de Boven De Gouden Lijn filosofie, beschikbaar in mijn eigen Lisette Lucas app vanuit de EnergyJoy Mastery Academy.

 

Goed nieuws: jij kunt kans maken op één van de drie Podcarddecks inclusief training, ter waarde van bijna €250,-. Hoe je kunt winnen, vertel ik zo. Je maakt ook kans op één van de drie Boven De Gouden Lijn Manifestatie Journals ter waarde van €18,-, én één van de drie High Frequency Energy Assessments voor je leven & business, ter waarde van €1000,-.

 

Maar er is meer! Ter ere van deze 200ste podcast mijlpaal, kondig ik iets heel bijzonders aan: mijn 3-daagse HF manifestatie masterclass, speciaal ontworpen voor jou, de ambitieuze, empathische ondernemer, coach of service based provider. We duiken diep in de Boven De Gouden Lijn Methode, waarbij we ons focussen op het afstemmen van jouw energetische intenties, het doorbreken van blokkades en het (her)activeren van je manifestatie power.

 

Op dag 1 gaan we onze intenties helder krijgen en ons afstemmen op ons sterrenstof potentieel. Dag 2 draait om het inzicht krijgen in en doorbreken van blokkades. En op dag 3, lieve high frequency shifter, gaan we onze dromen en doelen manifesteren en omzetten in concrete actie stappen.

 

Dit is het begin van het ontgrendelen van jouw ultieme manifestatiekracht. Geloof je ook in de kracht van een soul aligned community? Dan is deze masterclass jouw kans om te verbinden met gelijkgestemden op onze reis naar manifestatie en succes.

 

Wil jij je manifestatiekracht ontketenen? Meld je nu aan voor mijn 3-daagse HF manifestatie masterclass. Klik op de link in de beschrijving of ga naar www.LisetteLucas.com/200.

 

Ik ben super enthousiast om deze reis met je te delen. Dit wordt niet alleen een viering van onze 200e aflevering, maar ook een springplank naar groei, transformatie en ongekend succes. Doe mee en stap samen met mij en vele anderen in je grootste sterrenstof potentieel.

 

In januari 2020 begon ik met één podcast per week en heb sindsdien geen week overgeslagen. Het zijn deze momenten van keuze die jouw lot bepalen. Shift met me mee en word ook master over je manifestatie power!

 

Voor meer details over hoe je kunt winnen en hoe je je kunt aanmelden voor de 3-daagse masterclass, check de link in de beschrijving van deze aflevering of ga naar de show notes op www.LisetteLucas.com/200. Ik kan niet wachten om dit samen met jou te beleven en ervaren.

 

Dank je wel voor het luisteren, voor je steun en voor het samen met mij bewandelen van deze prachtige EnergyJoy reis Boven de Gouden Lijn. Tot snel, blijf shiften naar boven de gouden lijn, en vergeet niet: alles is mogelijk wanneer je in jezelf en je dromen gelooft. Liefs van mij x

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 200. Manifest Great Dreams: Discover the Secret in Our 200th EnergyJoy Episode + HF Manifestation Masterclass & WIN Action

 

Yes! A warm welcome to a very special episode of the 'Shift to EnergyJoy and Beyond' podcast. My name is Lisette Lucas, and today we celebrate our 200th Dutch podcast episode together! Wow! What a journey it has been over the past 4 years, and I am so grateful that you have shared this journey with me, in part or perhaps entirely.

 

Whether you're listening for the first time or perhaps for the 200th time, I have something incredibly special for you! I'll tell you more about it soon, but remember that you can find all the details at www.LisetteLucas.com/200.

 

In these 200 episodes, we have laughed together, sometimes cried, shifted a lot of energy, and learned a tremendous amount about ourselves, about energy, about manifestation, and about living in the manifestation frequencies Above the Golden Line. This series has actually been one big manifestation journey, including my 72 English-language High End & Frequency Business Mastery Podcasts with EnergyJoy.

 

And it is this journey that has led to the birth of my first EnergyJoy PodCarddeck, based on the first 56 podcast episodes and the Above The Golden Line philosophy, available in my own Lisette Lucas app from the EnergyJoy Mastery Academy.

 

Good news: you can win one of three Podcarddecks including training, worth nearly €250. I'll tell you how to win in a moment. You also have a chance to win one of three Above The Golden Line Manifestation Journals worth €18, and one of three High Frequency Energy Assessments for your life & business, worth €1000.

 

But there's more! In honor of this 200th podcast milestone, I announce something very special: my 3-day HF manifestation masterclass, specially designed for you, the ambitious, empathetic entrepreneur, coach, or service-based provider. We dive deep into the Above The Golden Line Method, focusing on aligning your energetic intentions, breaking through blockages, and (re)activating your manifestation power.

 

On day 1, we will get our intentions clear and align with our stardust potential. Day 2 is about gaining insight into and breaking through blockages. And on day 3, dear high frequency shifter, we will manifest our dreams and goals and turn them into concrete action steps.

 

This is the beginning of unlocking your ultimate manifestation power. Do you also believe in the power of a soul-aligned community? Then this masterclass is your chance to connect with like-minded people on our journey to manifestation and success.

 

Do you want to unleash your manifestation power? Sign up now for my 3-day HF manifestation masterclass. Click the link in the description or go to www.LisetteLucas.com/200.

 

I am super excited to share this journey with you. This will not only be a celebration of our 200th episode but also a springboard to growth, transformation, and unprecedented success. Join me and many others in your greatest stardust potential.

 

In January 2020, I started with one podcast per week and have not missed a week since. It is these moments of choice that determine your destiny. Shift with me and become a master of your manifestation power!

 

For more details on how you can win and how to sign up for the 3-day masterclass, check the link in the description of this episode or go to the show notes at www.LisetteLucas.com/200. I can't wait to experience this together with you.

 

Thank you for listening, for your support, and for walking this beautiful EnergyJoy journey Above the Golden Line with me. See you soon, keep shifting above the golden line, and don't forget: everything is possible when you believe in yourself and your dreams. Love from me x

 

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 200. Manifesteer Grootse Dromen: Ontdek Het Geheim in Onze 200e EnergyJoy Aflevering +  HF Manifestatie Masterclass & WIN actie

bottom of page