top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

18 oktober 2023 door Lisette Lucas:

​

​

Nederlands Script / English Script Below: 

​

Script

Podcast 194: Manifesteer Wereldwijde Impact: Jouw Sleutels tot Verandering + 2 Keys

 

Welkom bij een nieuwe aflevering van Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij! Ik ben Lisette Lucas, jouw high frequency expert op deze reis naar innerlijke transformatie en wereldwijde impact.

 

Even voor de zekerheid: heb ik je aandacht? Mede Next Gen Change-maker? Jij hebt de kracht om de wereld te veranderen vanuit je kern. Maar om dat te bereiken, moeten we aan het werk. We moeten de sleutels tot verandering beetpakken en omdraaien.

 

En ik kan je vertellen: Deze sleutels zijn niet geheim, ze zijn binnen handbereik:

Sleutel 1: Commitment - De belofte aan jezelf om het innerlijke werk te doen.

Sleutel 2: Consistentie - De onwrikbare toewijding om dit werk dagelijks te doen.

 

Met deze sleutels ontgrendel je jouw innerlijke frequentie manifestatie kracht!

 

Maar goed nieuws: dit is geen eenrichtingsverkeer, high frequency shifter. Ik sta klaar om je te begeleiden. Samen zullen we jouw potentieel, je zielsmissie en je doel activeren. We zullen jouw pad naar vrijheid, voldoening, overvloed en grenzeloze impact uitstippelen.

 

Nu is de vraag: welke keuze maak jij?

1. Ga je alleen op pad, kostbare tijd verspillend in het proces?

2. Of kies je voor optie 2? Werk je samen met een soul-aligned expert, iemand die je direct naar je doel leidt zonder omwegen?

 

Als je voor optie 2 kiest, nodig ik je van harte uit om samen met mij op deze reis te gaan. Laten we die belemmerende blokkades doorbreken die je tot nu toe hebben tegengehouden. Ze saboteren je energie en frequentie op onderbewust niveau. 

 

Dit is jouw kans om te schitteren, te shinen, om te stralen als nooit tevoren. 

Ben je er klaar voor?

 

Voel je een high “frequency bubbly YES!"? DM me dan het woord: "SLEUTEL" en ontdek wat de beste volgende stap is voor jou.

 

Jij bent net als ik een mondiale change-maker! Stop met het verspillen van tijd en energie. Tijd om het plan van je ziel werkelijkheid te laten worden! 

 

Dankjewel voor het luisteren naar Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij Podcast 194. Ik ben Lisette Lucas, jouw high frequency manifestatie expert naar transformatie en impact. Wacht niet, onderneem actie en neem nu contact met me op. Laten we samen jouw stralende toekomst vormgeven en impact maken vanuit je unieke change-maker frequentie!

​

------

​

ENGLISH SCRIPT:

​

Translation to English

Podcast 194: Manifest Global Impact: Your Keys to Change + 2 Keys

 

Welcome to a new episode of Shift to EnergyJoy and Beyond! I'm Lisette Lucas, your high-frequency expert on this journey of inner transformation and global impact.

 

Just to make sure: do I have your attention? Fellow Next Gen Change-maker? You have the power to change the world from your core. But to achieve that, we need to work. We need to grab and turn the keys to change.

 

And I can tell you: These keys are not a secret; they are within reach:

Key 1: Commitment - The promise to yourself to do the inner work.

Key 2: Consistency - The unwavering dedication to do this work daily.

 

With these keys, you unlock your inner frequency manifestation power!

 

But here's the good news: this is not a one-way street, high-frequency shifter. I'm ready to guide you. Together, we will activate your potential, your soul mission, and your purpose. We will chart your path to freedom, fulfillment, abundance, and boundless impact.

 

Now, the question is: what choice will you make?

1. Will you go alone, wasting precious time in the process?

2. Or will you choose option 2? Collaborate with a soul-aligned expert, someone who will lead you directly to your goal without detours?

 

If you choose option 2, I warmly invite you to join me on this journey. Let's break through those limiting blocks that have held you back until now. They sabotage your energy and frequency on a subconscious level.

 

This is your chance to shine, to radiate, to glow like never before. Are you ready?

 

Do you feel a high "frequency bubbly YES!"? DM me the word "KEY" and discover your best next step.

 

You, like me, are a global change-maker! Stop wasting time and energy. It's time to bring your soul's plan to life!

 

Thank you for listening to Shift to EnergyJoy and Beyond Podcast 194. I'm Lisette Lucas, your high-frequency manifestation expert for transformation and impact. Don't wait; take action and contact me now. Let's shape your radiant future and make an impact from your unique change-maker frequency!

​

​

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

​

Podcast 194: Manifesteer Wereldwijde Impact: Jouw Sleutels tot Verandering + 2 Keys

bottom of page